KONZERVATIVA: 90 dni

PROTETIKA: 750 dni

 

ODGOVORNA OSEBA ZA
VODENJE ČAKALNE KNJIGE:

Jernej Barlič, dr. dent. med.

Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletnih straneh ZZZS ter na spletnih straneh NIJZ.

 

Opomba:
V naši ambulanti je bilo na dan 5.11.2018 evidentiranih 2620 oseb.