Rentgensko slikanje

Nudimo sodobno digitalno Rentgen digitalno diagnostiko.

Nudimo sodobno digitalno Rtg digitalno diagnostiko. Slikamo lokalne kot tudi ortopantomogramske posnetke.